Ưu đãi khuyến mãi lên đến 115 triệu đồng khi mua xe Mitsubishi trong tháng 7

Đơn vị giá: triệu đồng

ATTRAGE

CHI TIẾT VỀ ATTRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất
MT Eco 396
MT 426
CVT Eco 446
CVT 476

Đơn vị giá: triệu đồng

OUTLANDER

CHI TIẾT VỀ OUTLANDER ĐĂNG KÝ LÁI THỬ BÁO GIÁ CHI TIẾT

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Giá bán lẻ đặc biệt tháng 9
2.0 CVT 823

808

2.0 CVT Premium 942

909

2.4 CVT Premium 1.100

1.049

Đơn vị giá: triệu đồng


PAJERO SPORTCHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT ĐĂNG KÝ LÁI THỬ BÁO GIÁ CHI TIẾT
Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất
Diesel 4×2 AT (mới) 1.063
Gasoline 4×2 AT (mới) 1.093
Gasoline 4×4 AT 1.183
Gasoline 4×2 AT Premium 1.160
Gasoline 4×4 AT Premium 1.250

 

Đơn vị giá: triệu đồng

 

Đơn vị giá: triệu đồng

Đơn vị giá: triệu đồng

PAJERO
Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất Ưu đãi giá tháng 7 Giá đặc biệt tháng 7
3.0 2.120 164 1.956

Đơn vị giá: triệu đồng